Fereczata Strona Glówna
7044065058
engore3069776218Wersja Niemiecka
 
Wstêp
 
Witamy w Fereczatej!

Witamy w Fereczatej

Dom Go¶cinny Fereczata to dom zbudowany i urz±dzony z my¶l± o naszych go¶ciach.

Dogodne po³o¿enie w sercu Bieszczad Wysokich przy du¿ej pêtli bieszczadzkiej po¶ród ³±k na prze³êczy Przys³up
pozwala podziwiaæ piêkno po³onin i zapewnia ³atwy dostêp do szlaków turystycznych.

Przygotowali¶my dla naszych go¶ci przytulne pokoje dwuosobowe oraz pokoje typu studio, zapewniamy smaczne domowe posi³ki
oraz s³u¿ymy rad± jak ciekawie spêdziæ czas w Bieszczadach.

Zapraszamy
Lucyna i Waldemar Ba³kowscy


Zapraszamy na Ferie Zimowe w promocyjnych cenach!!!
Szczegó³y w zak³adce Oferta

 
© Fereczata 2006, Wykonanie Prospekta