774 296

#POLICZMY SIĘ

Policzmy się!

Wspólnie zmienimy Polskę

Czas napisać nowy rozdział!

Skończmy z niszczącymi nas podziałami. Wszyscy jesteśmy tak samo ważni, wszyscy musimy mieć wpływ na działanie państwa. Nikt nie może być pozostawiony z tyłu. W nowoczesnym, demokratycznym kraju nie ma miejsca na niszczące podziały. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie tworzyć lepszą przyszłość.

spotkajmy się
Na co idzie Twoje wsparcie?
  • organizowanie spotkań otwartych - ogólnopolska „Burza Mózgów  z Robertem Biedroniem“
  • tworzenie “Scenariuszy dla Polski – profesjonalnej diagnozy sytuacji politycznej i problemów społecznych oraz szukanie ambitnych pomysłów na regenerację życia publicznego
  • prowadzenie monitoringu jakości procesu legislacyjnego â€“ nasze ekspertki i eksperci na bieżąco badają i oceniają skutki działań parlamentu i rządu
  • organizowanie kampanii społecznych na rzecz budowania demokratycznego państwa prawa, promocji praw człowieka i ochrony środowiska naturalnego
Burza Mózgów z Robertem Biedroniem

Wesprzyj nas!

Dzięki Twojemu wsparciu jesteśmy w stanie budować lepszą Polskę

Potrzebujemy podstawowych danych
Robert Biedroń na spotkaniu otwartym w Poznaniu
Portret Roberta Biedronia

Kim jesteśmy?

Jesteśmy think-tankiem prezydenta Słupska Roberta Biedronia

Wierzymy, że powszechny głos obywatelek i obywateli jest bezcenną wartością i podstawą demokracji. Siłę państwa można zmierzyć na podstawie energii płynącej z oddolnych inicjatyw społecznych. Chcemy pobudzać zaangażowanie Polek i Polaków w budowę szczęśliwego państwa gdzie nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie. Pracujemy według zasady dialog - diagnoza - plan. Podstawą naszej pracy jest analiza społeczna, którą przekształcamy w wiarygodny plan działania spójny z naszymi wartościami.

Nasze wartości

Realizując naszą misję kierujemy się wartościami, które wyznaczają naszą filozofię działania. Te wartości to: odpowiedzialność, równość, wolność, wspólnota, solidarność, dojrzałość, patriotyzm, nowoczesność, praworządność.

Wizja

Państwo demokratyczne, sprawiedliwe, oparte na zasadach równości i praworządności – to Polska jakiej pragniemy. Chcemy, aby wszyscy czuli się we własnym kraju bezpiecznie i godnie, a instytucje publiczne działały w sposób przejrzysty, przyjazny i partycypacyjny.

nasze projekty