หน้าหลัก
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศห้องสมุดกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม   
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 16:54 น.

   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดตระหนักเสมอว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาห้องสมุดทั้งงานทางด้านการบริการสมาชิก งานทางด้านการบริหารจัดการมีความจำเป็นการที่จะพัฒนาห้องสมุดเพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกห้องสมุด การเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่  ปัจจุบันฝ่าย ฯ ได้พัฒนาระบบต่างเข้ามาช่วยงานหลาย ๆ งาน ทั้งนี้เพือรองรับการขยายรูปแบบการให้บริการ  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2009 เวลา 21:56 น.
 

oss4lib

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป à¸­à¸­à¸™à¹„ลน์
Library Information Technology Working Group, Powered by guffer; 7723162639 by SG 202-231-6176