วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

สถานบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เปิดสอนในหลักสูตรสายอาชีพ เรียนจบแล้วมีงานทำ มีสถานประกอบการรองรับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงจากการทำงาน 


งานประชาสัมพันธ์

10991087_1576119345965248_440697191382319500_n

ประกาศทั่วไป

การรับสมัครงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยฯ

48411554_2112640115463938_1737759311448244224_o

สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวประกาศ ข่าวประสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่วิทยาลัยฯ ประกาศ

37796199_1894567310604554_1067035760848273408_n

โครงการอบรม

การฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาครู บุคลากร นักรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 


งานกิจการนักเรียน นักศึกษา

Fast delivery

Nunc et augue pulvinar, luctus mi non, sagittis odio. Phasellus congue sem nulla.non orci malesu da vel. Aliquam posuere mi eros.

item inspection

Nunc et augue pulvinar, luctus mi non, sagittis odio. Phasellus congue sem nulla.non sodales orci malesu da am posuere mi eros.

boxing service

Nunc et augue pulvinar, luctus mi non, sagittis odio. Phasellus congue sem nulla.non sodales orci malesu da velliq uam mi eros.

companies we've worked with