snap elections

Snap Parliamentary Elections: Can the Velvet Revolution Produce Political Pluralism?

With snap parliamentary elections around the corner and if all indicators hold true, Prime Minister Nikol Pashinyan’s Civic Contract party remains poised to sweep the vote. The question that the prime minister will have to consider is whether he wants to rule or govern.

exclusive

U.S. Ambassador Mills: I Leave Inspired and Hopeful

Departing U.S. Ambassador Richard M. Mills in an exclusive interview with EVN Report speaks candidly about his three and a half years in Armenia, the Velvet Revolution, Artsakh, the region and more.

environment

Why Green Policies Are Not Green For Everyone

Cross-border cooperation among environmental groups is imperative to ensure real environmental protection globally. Drawing examples from Armenia and Lebanon, Sophia Manukyan delves into the world of high-stake investments and assistance in heavy metal mining and waste management.

literature

The Eternal Magic of Mariam Petrosyan’s Gray House

Translated into several languages, Mariam Petrosyan’s epic novel “The Gray House” has enchanted readers across the world. In this first book review, Lilit Margaryan speaks with the elusive Petrosyan about her life and the life of a novel that took 18 years to write.

EVN Youth Report  

road trip

Նստեք, գնանք / Get In, Let's Go

Մտքով Սեւան գնալ է անցնում, բայց գրպանում հազիվ ճանապարհի սնիկերսի փող կա, գնացք էլ չկա: Ու չնայած ավտոստոպը Հայաստանում այտքան էլ տարածված չէ, բայց, փաստորեն, լավ էլ հնարավոր է։ What happens when the heart wants a day on the shores of Lake Sevan but you hardly have enough for a train ticket and a bar of snickers but the train is not working? Would you consider hitchhiking? A group of girls did.

personal essay

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։

Քաղաքական էստետիկա եւ Երեւանի արձանները

The Aesthetics of Politics and Yerevan's Statues

If we look at how many monuments have been erected in Yerevan and how many were dismantled, we’ll have an extensive overview of the political currents and ideological tendencies that swept through the country since independence. As per the list provided by Yerevan Municipality, 51 statues and busts were erected in Yerevan since 1991.

Underground / Ô¸Õ¶Õ¤Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯

The stages of the underground are hidden but colorful. The bohemian of the underground creates its own, paints it in colors and like a mad person does not deviate from its unconventional path. Ընդհատակի բեմերը փակ են, բայց գունավոր: Ընդհատակի բոհեմն ստեղծում է սեփականը, գունավորում այն ու ծալապակասի պես նստած՝ շարունակում արվեստը։

EVN: A space for critical discourse and new narratives.

In EVN Report’s news roundup for the week of October 19: Prime Minister Nikol Pashinyan resigns but talks with parliamentary forces continue. Former U.S. Ambassador to Armenia Richard Mills' final remarks trigger a wave of comments, including statements from Russian and Azerbaijani foreign ministries. Plus, details from ECHR verdicts regarding the March 1st events and much more - from illegal border crossings to upcoming celebrations marking Yerevan's 2800th birthday.

During the transitional justice symposium in Yerevan, Marieke Wierda, Esq. elaborated on some of the reasons that countries have embarked on transitional justice processes and the fact that transitional justice should seek to reconstruct the social contract between citizens and state and among citizens themselves. 

Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների համատեքստում հաճախ է քննարկվում նաև Հայ Առաքելական եկեղեցում փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության հարցը։ Երիտասարդ սերնդի վերաբերմունքն այդ կառույցի հանդեպ, կրոնի նկատմամբ նրանց ունեցած հետաքրքրությունը, ինչպես նաև Հայ առաքելական եկեղեցու արդիականացման անհրաժեշտությունը քննարկում ենք արվեստաբան Արթուր Աթայանի, լրագրող Ժաննա Պողոսյանի և Արարատյան Հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի աշխատակից Հասմիկ Թամամյանի հետ։  

See All Podcasts

...
...
...
...
-1926467520916727g"autoplay;In rgt;\s rese":"d by sclePautubhar%"> scjs#pÕerty=58c92bb9f68f4900120c0266&pduct=il-sme-bhar% ՂÕ/embed/8kfPBC dy akh >